Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének blogja

Megyei Morzsák

Évfordulók a jövő héten (június 11 - 17.)

2018. június 09. - DAnna

Medgyasszai Balázs (1938 - 2011)

Sebestyén Attila (1943 - 2001)

Rotarides Mihály (1893 - 1950)

Quasimodo, Salvatore (1901 - 1968)

Pass László (1893 - 1973)

Kapás Dezső (1940 - 1993)

Vízmű Borszörcsökön

Selényi Antal Ferenc (1928 - 2009)

Csordós Albert (1933 - 1993)

László Gyula (1910 - 1998)

Megkezdődik a Cserhát bontása

Június 11.: 80 éve született Medgyasszai Balázs

Medgyasszai Balázs (Mezőszilas, 1938. június 11. - Farkasgyepű, 2011. július 10.) agrármérnök, számviteli, közgazdasági szakmérnök.

1956-ban a pápai Petőfi Gimnáziumban érettségizett. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem 1960-ban agrármérnöki, 1976-ban szakmérnöki oklevelet szerzett. 1960–1962-ben agronómus a Fejér Megyei Halgazdaságnál, Székesfehérvárott. 1962-től 1967-ig közgazdász a Pápai Járási Tanácsnál, 1967 és 1974 között a Csóti Vörös Csillag Tsz-nél, 1974–1976-os években a mezőlaki Kinizsi Tsz-nél. 1976-tól 1982-ig osztályvezető, 1982 és 1989 között titkárhelyettes a TESZÖV-nél Veszprémben. 1989-től az Qvalitás Szaktanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője. Díjak, kitüntetések: Mezőgazdaság Kiváló dolgozója. Veszprém Megyéért Érdemérem arany. Munka Érdemrend ezüst. Szergény község temetőjében nyugszik. 

Június 12.: 75 éve született Sebestyén Attila

Sebestyén Attila (Zálnok [Románia], 1943. június 12. - Veszprém, 2001. október 26.) vegyészmérnök, egyetemi docens.

A kémiai tudományok kandidátusa (1990). 1961-ben a nagykőrösi Arany János Gimnáziumban érettségizett, 1966-ban a VVE-en szerzett oklevelet. 1966–1967-ben vegyészmérnök a Diósgyőri Gépgyárban. Az 1967–1971-es években klinikai vegyész a Veszprém Megyei Kórházban. 1970–1972-ben a VVE-en tanársegéd, 1972 és 1991 között adjunktus, 1992-től docens az Általános és Szervetlen Kémia Tanszéken, az 1992–1998-es években dékán-helyettes a Tanárképző Karon, 1998-tól rektor-helyettes. 1995-től az International Council of Association for Science Education levelező tagja. 1973 és 1984 között a veszprémi Liszt Ferenc Vegyeskar, 1984-től a Veszprémi Hóvirág Énekegyüttes tagja. Társfeltalálója hat szabadalomnak, két nyertes pályamű szerzője. 

Június 13.: 125 éve született Rotarides Mihály

Rotarides Mihály (Gyulafehérvár, 1893. június 13. - Budapest, 1950. július 19.) tanár, zoológus, paleontológus.

Elemi és középiskolába Kolozsvárott járt, 1912-ben érettségizett. Az 1. világháborúban katona. Az egyetemi tanulmányait Kolozsvárott kezdte, 1920-ban Budapesten folytatta, 1923-ban Szegeden természetrajz–földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. 1921 és 1930 között a szegedi tudományegyetemen, majd 1929-től 1935-ig a Tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézetben dolgozott. Főleg a csigák és halak rendszer-, szövet- és környezettanulmányával, valamint fossilis csigák meghatározásával foglalkozott. Közel egy tucat dolgozatot írt Tihany és a Balaton-felvidék élővilágáról, amelyek hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg. 

Június 14.: 50 éve halt meg Quasimodo, Salvatore

Quasimodo, Salvatore (Modica [Olaszország], 1901. augusztus 20. - Nápoly [Olaszország], 1968. június 14.) költő, műfordító.

Az irodalmi Nobel-díjas (1959) olasz költő 1961-ben járt Balatonfüreden. Szabó György kíséretében Szigligetre készülve megálltak a városban, a szívbeteg költő megvizsgáltatta magát a Szívkórházban. Felkeresték Lipták Gábort, aki Zákonyi Ferenccel megszervezte az emlékfa-ültetést. A fához kapcsolódó alkalmi verset a költő Liptákéknál vetette papírra.

salvatore_quasimodo_1953.jpg

1992-ben Franco Cajani olasz költő felvetette egy, a Quasimodo emlékére rendezendő nemzetközi költőverseny gondolatát. A balatonfüredi önkormányzat, illetve az általa létrehozott Quasimodo Alapítvány emlékdíjat alapított, amelyet évente hirdet meg a magyarul verselő költők számára. A legjobbnak ítélt alkotás szerzője elnyeri az ösztöndíjjal járó emlékdíjat, s mellé Borbás Tibor alkotását, a Quasimodot ábrázoló bronz plakettet. A beérkezett pályázatokból minden évben az emlékdíjas, valamint a különdíjas verseket olasz nyelvre is lefordítják. 1994 óta olaszul is elhangzanak a díjazott művek Alessandro Quasimodo, a költő színész fia tolmácsolásában.

Június 15.: 125 éve született Pass László

Pass László (Szentes, 1893. június 15. - Ajka, 1973. január 17.) evangélikus esperes.

Középiskoláit is szülővárosában végezte, majd a Pozsonyi Evangélikus Teológia növendéke volt. Felszentelése után ösztöndíjasként a greifswaldi egyetem hittudományi karán tanult. Hazatérése után Budapesten, azután Szentesen segédlelkész. Az első világháborúban tábori lelkész, 1919–1921-ben Ajkán helyettes, 1921-től tíz évig Kölesden, 1955-ig, nyugalomba vonulásáig Debrecenben lelkész. 1937-ben esperessé választották. Néhány évvel később folytatta jogi, esztétikai tanulmányait és sumér összehasonlító nyelvészeti kutatásait. A debreceni tudományegyetemen esztétikai doktori címet szerzett. 1960-ban költözött ismét Ajkára, ahol tanított, kutatott és írogatott. 

Június 15.: 25 éve halt meg Kapás Dezső

Kapás Dezső (Debrecen, 1940. október 24. - Budapest, 1993. június 15.) író, rendező.

1963-ban rendezői diplomát szerzett, majd egy évig a Miskolci Nemzeti Színházban, később a Vígszínházban rendező. 1991–1992-ben a Veszprémi Petőfi Színház főrendezője. Számos televíziós és filmforgatókönyv, valamint színházi adaptáció szerzője. 1970-től a Színház és Filmművészeti Főiskolán színészi játékot tanított. Prolifilm és Vereség c. alkotását bemutatta a televízió. A budapesti Fasori Ref. templomban nyugszik. 

Június 15.: 25 éve avatták fel a vízművet Borszörcsökön

1993. június 15-én avatták fel Borszörcsökön a vízművet és a vízvezetékrendszert. A forrásként szolgáló két mutat még 1975-ben fúrták, de akkor Devecser vízellátását fedezték belőle. 

Június 16.: 175 éve született Beliczay Lajos

Beliczay Lajos (Vanyola, 1843. június 16. - Szárazvám, 1878. ? ?.) jogász, író, költő.

A gimnáziumot Pozsonyban, Felsőlövőn és Pápán, a jogot a pesti egyetemen végezte. 1868-ban gyakorló ügyvédként Győrött telepedett le. Cikkei a Győri Közlönyben, a Győri Figyelőben jelentek meg. 1871-ben szerkesztette a Raaber Lloydot. 

Június 17.: 90 éve született Selényi Antal Ferenc

Selényi Antal Ferenc (Debrecen, 1928. június 17. - Veszprém, 2009. december 9.) bőrgyógyász, nemigyógyász, kozmetológus.

1946-ban a debreceni Fazekas Gimnáziumban érettségizett. 1953-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetemen (DOTE) általános orvosi oklevelet, 1957–1958-ban orvosi diplomát, 1956-ban (DOTE) Dermato-prothetica, Bőr-nemibajok, 1963-ban a SOTE Kozmetológia szakon szerzett oklevelet. 1950–1951-ben DOTE Anatómiai Intézetében prosector, 1952–1953-ban a Hajdú-Bihar Megyei Rendelőintézetnél orvos-írnok. 1953-tól 1956-ig a DOTE Bőrklinikán központi gyakornok, 1956–1958-ban tanársegéd. az 1958–1961-es években a Hajdú-Bihar Megyei Bőrklinikai Bőr–Nemibeteg Gondozó Intézetnél vezető főorvos, a Debreceni MÁV Szakrendelő Intézetnél bőrgyógyász konziliárus. 1961 és 1984 között vezető főorvos a Veszprém járásban, Balatonalmádi–Fűzfőgyártelep–Balatonfüred településeken. 1964-től a Balatonfüredi Állami Szívkórházban bőrgyógyász konziliárus. 1984 után rokkant nyugdíjas. A Magyar Vöröskereszt és a TIT tagjaként egészségügyi felvilágosítást folytatott. A bőrgyógyászat és neurológia határterületeit vizsgálta. Bőrgyógyászati cikkeit, tanulmányait hazai és külföldi tankönyvek, kézikönyvek és folyóiratok nyilvántartják és idézik. 

Június 17.: 25 éve halt meg Csordós Albert

Csordós Albert (Várkesző, 1933. március 3. - Győr, 1993. június 17.) jogász, ügyész

Az elemi iskola után Pápán a bencéseknél tanult, majd 1953-ban, a Türr István Gimnáziumban érettségizett. 1957-ben Pécsett szerzett jogi diplomát. Rövid ideig jogügyi előadóként Komlón dolgozott, 1958-tól a pécsi egyetem jogi karán tartott előadásokat, és Szombathelyen, a Tanácsakadémián konzultációkat vezetett. 1962 őszétől Győrben, először a városi, majd a megyei ügyészségen dolgozott. 1970 után, 23 évig a városi ügyészség vezetője volt Győrben. Közben jogelméleti és államjogi témákból tanított a tanárképző főiskolán, és előadásokat tartott. A hatvanas években több publikációja is megjelent. 1985-ben A tulajdonosi szemlélet alakulása Győr városában a jogsértések tükrében, 1987-bena Jobb megelőzni, mint büntetni című tanulmánya szakmai elismeréseket váltott ki. 1992-ben főügyészségi tanácsosi címet kapott. 

Június 17.: 20 éve halt meg László Gyula

László Gyula (Kőhalom, 1910. március 14. - Nagyvárad, 1998. június 17.) régész, történész, festőművész, író.

A történettudományok doktora. Az elemi iskoláit szülővárosában és Kolozsvárott végezte, 1928-ban Budapesten érettségizett. Művészeti előtanulmányokat Szőnyi István magániskolájában kezdett, a Képzőművészeti Főiskolát 1933-ban fejezte be, 1935-ben a budapesti tudományegyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Tanulmányúton Párizsban, Londonban, Rómában és Firenzében járt. 1940–1949 között a kolozsvári egyetemen tanár, az erdélyi művészeti élet egyik élesztője. Visszatérve Budapestre a Magyar Nemzeti Múzeumban kiállítások ügyeivel foglalkozott, 1957 után, 1980-ban történt nyugdíjazásáig, a budapesti tudományegyetem tanára, tanszékvezetője. Első tanulmányai még egyetemista korában jelentek meg. Érdeklődési köre főként a Kárpát-medence honfoglalás előtti története, valamint az Árpád-kor kérdései. A Honfoglaló magyarságművészete Erdélyben, valamint A honfoglaló magyar nép élete című 1943-ban, illetve 1944-ben megjelent munkái szakmai szempontból korszakalkotó művek. Az 1960-as évek közepén dolgozta ki a kettős honfoglalás elméletét, amelyet érdemben cáfolni még senki nem tudott. Nagy rész vállalt a régészet népszerűsítésében, művészeti munkái is megjelentek. Több tucat önálló kötete és félezernél is nagyobb számú tanulmánya látott napvilágot. A nyári hónapokat a Balatonrendesen lévő házában töltötte, az Új Horizont c. folyóirat több tanulmányát és két önálló kötetét jelentette meg. Munkásságáért 1988-ban Fitz József-díjat, 1991-ben Széchenyi-díjat, 1993-ban Nagy Lajos-díjat és Budapestért Díjat kapott. 

Június 17.: 50 éve kezdték meg a CSerhát bontását

Megkezdődött a Kossuth utcán a leendő húszemeletes helyén lévő régi házak bontása. A munkát a város kérésére katonai alakulat végezte Joó Zoltán őrnagy vezetésével. A munka a "hosszú ház" területének bontásával folytatódott. 

A bejegyzés trackback címe:

https://megyeimorzsak.blog.hu/api/trackback/id/tr2213899278

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása