Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének blogja

Megyei Morzsák

Évfordulók a jövő héten (december 24 - 30.)

2018. december 22. - DAnna

Belák Sándor (1919 - 1978)

Kenessey Móric (1837 - 1918)

Bánfi Alajos (1844 - 1938)

Kompolthy Jób (1879 - 1938)

Lendvay Kamilló (1928 -2016)

Kiss Albin Ferenc (1874 - 1948)

Csepely Sándor (1828 - 1893)

Károlyi János (1875 - 1928)

Déry Károly (1853 -1918)

Liszi János (1940 -2008)

December 24.: 40 éve halt meg Belák Sándor

Belák Sándor (Enying, 1919. április 20. - Keszthely, 1978. december 24.) agrármérnök, egyetemi tanár.

1970-től az MTA levelező tagja. Elemi- és középiskolás éveit szülőhelyén, illetve Veszprémben töltötte. 1941-ben egyetemi oklevelet, nem sokkal később doktori címet szerzett. Első munkahelye a Minőségi Magtermeltető Nemzeti Vállalat volt, majd 1951-től a Keszthelyi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet munkatársa, később igazgatója. 1960-tól tanított a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen, illetve jogelődjén, amelynek több alkalommal volt igazgatója és rektora. Nevéhez fűződik az intézet egyetemmé történő szervezése. 1970-től elnöke a VEAB-nak, 1962 után társadalmi munkában alelnöke a Veszprém Megyei Tanácsnak. A Balaton ügyeivel foglalkozó szervezetek és testületek meghatározó személyisége. 1963-tól haláláig a Keszthelyi járás országgyűlési képviselője. Jelentős eredményeket ért el a láptalajok javítása, a talajok termelékenysége növelésében. Egy önálló és két társszerzős kötete, valamint száznál több tudományos közleménye jelent meg. Munkásságáért és közéleti tevékenységéért több magas kitüntetést kapott. Sírja Keszthelyen, a Szent Miklós temetőben van. 

December 26.: 100 éve halt meg Kenessey Móric

Kenessey Móric (Szilasbalhás, 1837. november 13. - Veszprém, 1918. december 26.) ügyvéd, közjegyző.

Jogi végzettségét 1860-ban szerezte. Ez időtől kezdve a nagyvázsonyi kerület szolgabírója volt, családjával együtt Tótvázsonyban, az ősi Oroszy-kúriában élt. 1865-ben Veszprémbe költöztek, ahol ügyvédi irodát nyitott, majd tiszti főügyészként dolgozott. Ugyanitt 1874-től hosszú éveken keresztül közjegyző. A veszprémi református egyház főgondnoka, a vármegyei törvényhatóságnak és a városi képviselőtestületnek tagja, s a közjegyzői kamarának örökös díszelnöke. Érdemei elismeréséül udvari tanácsosi címet kapott. Az 1860-as évek kezdetén, Balatonfüreden, a Tamás-hegy oldalában nyaralót és pincét vásárolt, ahol több mint 50 éven keresztül töltötte a nyarakat családjával. Részt vett a Balatoni Szövetség munkájában is. A népes családnak ma számtalan unokája és dédunokája él szétszórva Magyarországon és a nagyvilágban. A veszprémi Alsóvárosi temető díszsírhelyén családi sírboltban nyugszik

December 26.: 80 éve halt meg Bánfi Alajos

Bánfi Alajos (Győrsziget, 1844. december 24. - Sümeg, 1938. december 26.) tanító.

A tanítóképzőt Győrben végezte, majd Lébényben, Sövényházán és Kiscellben tanított. Sümegre 1870-ben került, ahol később igazgatótanító volt. Pedagógiai tárgyú cikkeket tett közzé. 

December 26.: 80 éve halt meg Kompolthy Jób

Kompolthy Jób (Budapest, 1879. január 23. - Budapest, 1938. december 26.) utazó, földrajzi író.

A középiskolát Veszprémben és Fiumében végezte. 1893-tól a tengerészeti akadémia növendéke, 1898-ban tengerészeti hadnagy. 1900-ban egy német vitorláson, kapitányként kétszer földkörüli utat tett. 1902-ben Kínába ment, ahol több nagyvárosban postaigazgatói állást töltött be. 1912-ben hazajött, több tanulmányt és útirajzot írt, térképet készített Kínáról. Az 1. világháborúban katonaként szolgált. 1919-től részt vett a dunai hajózás újjászervezésében, majd a kormányzóság várkapitányságán szolgált. Tárcái jelentek meg veszprémi lapokban és a Pesti Hírlapban. A Kínában töltött évekről könyvekben, népszerű rádió-előadásokban számolt be. Balatonalmádiban, családi kriptában helyezték örök nyugalomba. 

December 28.: 90 éve született Lendvay Kamilló

Lendvay Kamilló (Budapest, 1928. december 28. - Budapest, 2016. november 30.) zeneszerző, egyetemi tanár.

1957-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett oklevelet. 1956–1957-ben a szegedi Opera, karmestere. 1960-tól 1966-ig az Állami Bábszínház zenei vezetője. 1966–1968-ban a Honvéd Művészegyüttesnél művészeti igazgató. 1970 és 1974 között a Fővárosi Operettszínház zenei igazgatója. 1962-től Magyar Rádió, lektora. 1972-től egyetemi tanár, 1978 és 1992 között tanszékvezető professzor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. Nemzetközi és hazai bemutatókon, hangversenyeken vett részt. Részvétel a Veszprémi TV Találkozókon (2 alkalommal), Petőfi Színház: Sancho Panza királysága Ősbemutató. Az 1974-es országos Veszprémi Kamarazenekari Fesztiválon ősbemutatóként hangzott el Kifejezések című kompozíciója a Békéscsabai Zenekar előadásában Jancsovics Antal vezényletével. Veszprém Város Vegyeskara ősbemutatóként adta elő „Éjszaka II.” című művét. Zámbó István vezényletével több európai versenyen, fesztiválon díjakat nyert vele.

Lendvay Kamilló-W. Shakespeare: 75. szonett (Énekel: Bándi János, zongorán kísér Lendvay Kamilló)

December 28.: 70 éve halt meg Kiss Albin Ferenc

Kiss Albin Ferenc (Sóly, 1874. január 10. - Zirc, 1948. december 28.) ciszterci tanár, történész.

1893-ban lépett a Ciszterci Rendbe, 1898-ban szentelték pappá. 1894–1898-ban Zircen, a ciszterci hittudományi és tanárképző főiskolán, egyidejűleg a budapesti egyetem bölcsészettudományi karán tanult, ahol történelem–latin szakos tanári oklevelet szerzett. 1924-ig több helyen: Székesfehérvárott, Baján, Zircen (többször is) Baján és Pécsett tanított. Ekkor Zircen rendi főigazgatóvá nevezték ki. 1929-től házfőnök-igazgató Pécsett. 1936-tól haláláig zirci perjel. 

December 29.: 125 éve halt meg Csepely Sándor

Csepely Sándor (Somogy megye, 1828. február 2. - Budapest, 1893. december 29.) tanár, jogász, író, műfordító.

A gimnáziumot Györkön és Csurgón végezte. Felsőbb tanulmányait Sopronban kezdte, Pápán folytatta, ahol 1851-ben fejezte be. Ekkor ugyanott a költészet, szónoklat, magyar, latin és görög irodalom tanárává választották. 1861-ig dolgozott a Pápai Református Kollégiumban, 1856 és 1861 között a Képzőtársulat tanár-elnöke. Egy évig Veszprém vármegye jegyzője, 1862 után Budapesten a Földhitelintézet ügyvédje. Saját írásai és műfordításai a Győri Közlönyben, a Vasárnapi Újságban, a Hölgyfutárban és a Fővárosi Lapokban jelentek meg. Magyarra fordította Byront, Heinét és Viktor Hugót. Budapesten, a Németvölgyi úti temetőben nyugszik.

Ms 6193

[Veszprém vármegye árvasági ügyeinek kidolgozására 1861-ben létrehozott választmánya tervezete] / [jegyzette Csepely Sándor]. - [Veszprém] : [s. n.], [1861]. - 22 p. ; 32 cm

December 29.:  90 éve halt meg Károlyi János

Károlyi János (Nagykároly, Románia, 1875. május 12. - Budapest, 1928. december 29.) piarista szerzetes, tanár

Kezdő tanárként 1901–1902-ben a veszprémi Piarista gimnáziumban tanított. 1903 és 1917 között tanár volt Trencsénben és Vácott, majd Léván és Mosonmagyaróváron egy-egy évig a gimnázium igazgatója, 1919-től 1926-ig tanár Budapesten. Halála előtt Szegeden tanított két évig. 1928-ban ismét a veszprémi gimnáziumban pályázott meg történelem szakos állást, de azt már nem tudta elfoglalni. Kutatási témáiban és megjelent műveiben jelentős helyet kapott a magyar irredenta gondolkodás. A Debreceni Keresztény Nemzeti Liga pályázatán, 1926-ban Mit kell tennünk hazánk területi épségének visszaszerzéséről c. tanulmányával első díjat nyert. Sírja Budapesten, a Kerepesi úti temetőben van. 

December 30.: 100 éve halt meg Déry Károly

Déry Károly (Pápa, 1853. augusztus 25. - Budapest, 1918. december 30.) statisztikus, szerkesztő.

1890 és 1910 között a Duna Gőzhajózási Társaság kőszén-elárusító hivatala igazgatójaként évek során szerkesztette a Magyar Bánya-Kalauz c. sorozatot, amely elsőrendű forrás a 20. század első évtizede bánya- és kohóiparának tanulmányozásához. Cikkei főként a Bányászati és Kohászati Lapok, a Magyar Ipar és a Pester Ljoyd c. lapokban jelentek meg. 

December 30.: 10 éve halt meg Liszi János

Liszi János (Budapest, 1940. április 30. - Veszprém, 2008. december 31.) vegyészmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár.

A kinetikai, termodinamikai témában a kémiai tudományok kandidátusa (1979), a Folyadékokban ható elektrosztatikus kölcsönhatások című művével akadémiai doktor (1979). 1963-ban oklevelet, 1965-ben egyetemi doktori címet szerzett a Veszprémi Vegyipari Egyetemen, ahol nyugállományba vonulásáig dolgozott. Az egyetem Fizikai Kémiai Tanszékén 1964-ben tanársegéd, 1968-ban adjunktus, 1975-ben egyetemi docens, 1981-ben egyetemi tanár. 1990 és 1991 között az Analitikai Kémia Tanszék és az MTA Analitikai Kémiai Tanszéki Kutatócsoport, 1991-től 2005. április 30-ig a Fizikai Kémia Tanszék vezetője, 1986 és 1989 között tudományos rektorhelyettes, 1989-től 1995-ig rektor. Sorsfordító rektornak is nevezik. Vezetése alatt átalakult az oktatási profil, a tanári kar kialakításával alapjaiban reformálta meg az egyetemet. Új szakokat honosított meg a mérnöki karon (informatikai, környezetmérnöki stb.), elindult a korrózióvédelmi szakirány, újraindult a kolloidkémia oktatása. Mindezekkel az egyetem több lábon álló, a gazdaság és a társadalom igényeit rugalmasan követni képes univerzitássá változott. Az intézmény nevét Veszprémi Egyetem-re változtatta. A profilbővítés eredményeként többszörösére nőtt a hallgatói létszám, a volt MÁFKI és NEVIKI ingatlanjainak megszerzésével az ingatlanállomány is megduplázódott. A kémiai információszerzés alapjai címmel új tárgyat dolgozott ki, amelynek előadója is volt, s korszerűsítette a fizikai kémia alaptárgy tematikáját. Meghatározó szerepe volt a veszprémi teológia képzés indításában, nevéhez is fűződik az Érseki Hittudományi Főiskola alapításának javaslata. Kezdettől fogva vezetője volt a fizikai kémia PhD-programnak, 1998-tól pedig a kémiai doktori iskolának. Tagja volt az MTA Elméleti Fizikai és Elektrokémiai Munkabizottságának és elnöke az egyetem Természettudományi Habilitációs Bizottságnak. 1992-től élete végéig az Egyetemi Úszóklub elnöke. Több száz tanulmánya, közleménye jelent meg angol és magyar nyelvű folyóiratokban. Munkásságáért 1985-ben Nívó díj, 1986-ban Kiváló Munkáért kitüntetés és Kiváló Feltaláló ezüst fokozata, 1995-ben Veszprém Megyei Jogú Város ezüst-plakettje és Magyar Sportért érdemérem, 1996-ban Veszprémi Bazilika Főszékesegyház ezüst-plakettje és a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, 1999-ben Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 2004-ben Méray László-díj, 2008-ban Szent-Györgyi Albert-díj, Polinszky-díj és a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetéseket kapta. Olaj, vászon arcképe, Kádár Tibor festőművész alkotása a Pannon Egyetem főépületében található. A veszprémi Vámosi úti temetőben, díszsírhelyen nyugszik. 

A bejegyzés trackback címe:

https://megyeimorzsak.blog.hu/api/trackback/id/tr5714375567

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.