Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének blogja

Megyei Morzsák

Veszprém és az I. Világháború

2017. szeptember 23. - DAnna

Veszprém látkép 1914

  • Veszprémben állomásozott a 31. honvéd gyalogezred és a 7. ágyús ezred, melyeket ezért egyszerűen csak "háziezred"-ként emlegettek annak idején, és mostanában is. A város nagyon büszke volt az ezredek háborús sikereire, az özvegyen és árván maradt családtagokat rendszeresen támogatták, ezért mindenféle jótékonysági rendezvényeket és gyűjtéseket rendeztek.
  • A 31. honvéd gyalogezred az I. világháborúban 1558 napig (ez több, mint 4 év) volt távol Veszprémtől, 1530 napot töltött harctéren, ebből 1126 napig állt ellenséges tűzben (körülbelül 3 év), és 80 önálló csatában vett részt (azaz átlag kéthetente volt egy csata, de sok csata több napon át, vagy egy hétnél is tovább tartott), és 7000-8000 embert vesztett összesen (az elesettek helyett mindig új katonákat soroztak be).
  • A város távol esett ugyan a hadszínterektől, de igencsak megsínylette a háborút. Súlyos volt az élelmiszer, nyersanyag és munkaerőhiány. Sok mindent csak jegyre lehetett kapni (például a lisztet). Egy 1917 szeptemberi adat szerint a város 457 iparosa közül 215 a harctéren szolgált. Alig voltak lovak a városban (mindet elvitte a hadsereg), így a közlekedés és a szállítás is akadozott, a mezőgazdasági munkákról nem is beszélve. A mezőgazdasági munkákra harctérről kiselejtezett, sebesült katonalovakat lehetett vásárolni.
  • A város több iskolájában is kórházat rendeztek be a sebesültek ápolására (pl. az Angolkisasszonyok Intézetében is), így a tanítás a megmaradt termekben felváltva folyt délelőtt és délutánonként, vagy csak minden második nap volt egyes osztályoknak.
    Angolkisasszonyok Intézete
  • Sok tanuló a vizsgái után egyből bevonult, és indult is a frontra. Voltak, akik tanulmányaikat megszakítva indultak a harctérre, és megpróbáltak aztán hazajutni a következő vizsgáikra. Tanár is alig akadt, mivel őket is besorozták. Ekkoriban nyíltak meg sorra a kisdedóvók, ahol azok az anyák helyezhették el még nem iskolás korú gyermekeiket nappalra, akik munkájuk miatt nem tudtak rájuk vigyázni. Egyre több nőt alkalmaztak különböző munkakörökbe. 
  • A város és a megye a nehéz körülmények ellenére is megpróbált fejlődni, igyekeztek a kor technikai vívmányait a lakosság szolgálatába állítani. Ekkoriban vezették be az áramszolgáltatást több Veszprém megyei településen is (bár például Veszprémben is éjszakánként még szünetelt), gőzmalmokat építettek, fertőtlenítő gépet vásároltak.
    A képek a Helyismereti Gyűjtemény képeslapgyűjteményéből valók.

ekmk_logo_1.jpg

Évfordulók a jövő héten (szeptember 25 - október 1.)

Nagy J. Béla: 1884 - 1967)

Iskolakeresztelő Zircen

Horváthy György (1942 - 2010)

Bélafi Antal (1925 - 1992)

Pfeiffer Ignác (1867 - 1941)

Új villany boyler - hol tartott a technika 50 éve?

Séllyei M. István (1627 k.  - 1692)

70 éve kezdődtek meg a Szent István-völgyhíd helyreállítási munkálatai

Tovább

Október hónap témája: önszerveződő, egymást segítő közösségek

közösség illusztrációA jövő hónap témája szorosan kapcsolódik a hónap elején (2017. 10. 02. – 2017. 10. 08.) esedékes Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez, melynek mottója „Csak tiszta forrásból” Könyvtárak összefogása a társadalomért, és ezen belül a szerdai nap „A boldogság forrása” címmel az egymást segítő közösségekről szól.

Az Országos Könyvtári Napok keretében ezen apropóból élőben bemutatkozik Veszprém egy frissen alakult közössége is. A Toastmasters Veszprém - Retorika klub minden második kedden esedékes összejövetelét azon a héten a Megyei Könyvtárban tartja (október 3, 17:15, Kisfaludy terem).

Azonban tisztában vagyunk vele, hogy a megyében számos közösség létezik, melyekről nincs tudomásunk, de bemutatásra érdemes lehet. Várjuk hát önszerveződő, egymást segítő közösségek rövid írásos, esetleg fényképes jelentkezését. 

E-mail: helyismeret[kukac]ekmk[pont]hu, a levél témája legyen "közösség".

 ekmk_logo_1.jpg

Nagyvázsony kincsei

"1483-ban Veszprémtől nyugatra a Bakony szélén, Vázsony vára szomszédságában "nagyságos Kynyzy Pál úr nagyságos kaza-i Magyar Balázs" segítségével megépítette a vázsonyi kolostort Szent Mihály főangyal tiszteletére, és odaadta az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend, a pálosok remetének."

Tovább

Évfordulók a jövő héten (szeptember 18 - 24.)

Szuper Károly (1821 - 1892)

Ihászi Imre (1771 - 1842)

A Veszprémi Egyetem megvette a NEVIKI épületét

Javornitzky Ervin (1925 - 2007)

20 éve jött létre a Balaton-felvidéki Nemzeti Park

100 éve szentelték fel Rott Nándor püspököt

Tovább

Úri kényelem

Vízvezeték és vízöblítéses WC a várban immáron 250 éve

Koller Ignác püspök.jpgKoller Ignác püspök 1766 január 2-án szerződést kötött Tumler Györggyel vízvezeték és vízmű építésére, hogy a várbeli építési munkálatokhoz elegendő víz álljon rendelkezésre. Mivel Tumler György január 21-én meghal, a munkát akkor 18 éves fia, Henrik fejezi be. A saját malmuk egyik kerekére egy szivattyút szereltek. A vízvezeték ellátott egy csorgókutat a várban, és a püspöki lakosztály WC-jét is öblítette.

Ekkoriban még nem volt a városokban csatornázás, a szennyvíz az utcákon folyt, mivel a lakosok házaikból az utcára borították az éjjeliedények tartalmát. AZ 1700-as évek vége felé ismerték fel csak a csatornázás fontosságát.

Tovább